Bình Cắm Hoa Họa Tiết Đào

Bình cắm hoa trang trí họa tiết hoa đào, cao 70 cm
Chia sẻ
đ
Số lượng:
Gốm Phù Lãng
Liên hệ: 096.229.1555
Điện thoại: 096.229.1555
Email: kdgomphulang@gmail.com
Địa chỉ: Phù Lãng, Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, *Quận Huyện Khác, *Tỉnh Thành Khác
  • Chi tiết
Bình cắm hoa trang trí họa tiết hoa đào, cao 70 cm

 

bình gốm phù lãng

bình gốm phù lãng

 

Khuyến mại - Giảm giá

 
Shopping123.vn

Copyright © 2009 Shopping123.vn
Phone: 096.63.888.63
Email: caohoanglonghn@gmail.com